Werkwijze

Werkwijze bewindvoering

In een kennismakingsgesprek met u en/of uw zorgverlener/begeleider, bespreken we de behoefte aan financiële zorg en leg ik uit wat u van mijn kantoor mag verwachten.

Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank door betrokkene zelf, partner, familielid, mentor, voogd of instelling. Deze aanvraag vullen we samen in. Zodra de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken en vastgelegd in een beschikking, start het bewind.

Bij de opstart van het bewind open ik een beheer- en leefgeldrekening, maak een budgetplan en informeer alle betrokken instanties. Uw financiële post wordt voortaan door instanties rechtstreeks naar mijn kantoor gestuurd.

Tijdens het bewind controleer ik alle betalingen, behandel post en email in naam van u, sluit noodzakelijke verzekeringen af, doe belastingaangifte en vraag inkomensondersteunende voorzieningen voor u aan, zoals huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Ik onderhoud contacten met hulpverleners, familie, instanties.

Als er schulden zijn maak ik betaalafspraken voor de ontstane achterstanden. Bij problematische schulden verzorg ik de aanmelding voor schuldhulpverlening.

U ontvangt van de beheerrekening de papieren bankafschriften of een digitale login zodat u altijd op de hoogte bent van uw financiële situatie. Jaarlijks maak ik een overzicht van alle inkomsten, uitgaven vermogens en schulden (rekening en verantwoording) en leg dit ter controle aan u en/of de kantonrechter voor.

Werkwijze budgetbeheer

Bij budgetbeheer geeft u het beheer over uw financiën uit handen. De afspraken worden vastgelegd in een budgetbeheerovereenkomst.

Allereerst stel ik samen met u een budgetplan op van maandelijks te verwachte inkomsten en vaste lasten. U ontvangt geen financiële post meer, deze wordt rechtstreeks naar Stabilanzz gestuurd.

Op een door u geopende beheerrekening worden uw inkomsten gestort en daarmee uw vaste lasten betaald, zoals huur, energie, water en zorgverzekering. Op een leefgeldrekening ontvangt u wekelijks of maandelijks leefgeld voor boodschappen en andere uitgaven.

Tijdens het budgetbeheer controleer ik alle betalingen, behandel uw post en email en vraag inkomensondersteunende voorzieningen voor u aan.

U ontvangt van de beheerrekening de papieren bankafschriften of een digitale login zodat u altijd op de hoogte bent van uw financiële situatie.