Tarieven

Tarieven 2020

Tarieven bewindvoering
één persoon echtpaar/gezin
1 persoon zonder schulden € 1.153
1 persoon met schulden € 1.492
2 personen zonder schulden € 1.384
2 personen, 1 met schulden € 1.587
2 personen, beiden met schulden € 1.790
aanvangswerkzaamheden €   543 €    651
aanvangswerkzaamheden na budgetbeheer €   407 €    488
verkoop woning/ontruiming woning/verhuizing €   339 €    339
beheren PGB €   508 €    508
eindrekening en verantwoording €   204 €    245

Toelichting:

 • De tarieven zijn inclusief onkostenvergoeding en exclusief 21% btw.
 • De tarieven zijn vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014 en Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 10 oktober 2019.
 • Onder ‘schulden’ wordt verstaan problematische schulden. Hiermee wordt bedoeld dat de totale schulden niet binnen 3 jaar zijn af te lossen en/of toeleiding naar een minnelijke of wettelijke schuldregeling nodig is. Een enkele betalingsachterstand die binnen afzienbare tijd kan worden ingelost valt hier niet onder.
 • Informatiegesprekken zijn kosteloos.
 • Voor de aanvraag van bewind bij de rechtbank wordt eenmalig griffierechten in rekening gebracht (€ 81).
 • Voor de aanvangswerkzaamheden wordt het bewind opgestart. Hieronder valt het intakegesprek, het openen van bankrekeningen, het aanschrijven van instanties, het inventariseren van inkomsten/uitgaven/tegoeden/vorderingen.
 • Het uurloon bedraagt € 67,80 en wordt alleen toegepast in geval van (vooraf goedgekeurde) extra werkzaamheden.
 • Alle kosten, zoals bankkosten en griffierechten, zijn voor rekening van de cliënt.
 • De kosten die verbonden zijn aan bewindvoering (inclusief griffierechten) worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente via een bijzondere bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot 110%) kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen.
Tarieven budgetbeheer
Eén persoon Echtpaar/gezin
Eenmalige intake € 178,31 € 229,25
Maandelijkse kosten € 81,51 per maand € 101,89 per maand

Toelichting:

 • De tarieven zijn inclusief onkostenvergoeding en exclusief 21% btw.
 • Informatiegesprekken zijn kosteloos.
 • Voor de intakevergoeding wordt het beheer opgestart. Hieronder valt het intakegesprek, het openen van bankrekeningen, het aanschrijven van instanties, het inventariseren van inkomsten/uitgaven/tegoeden/vorderingen.
 • Alle kosten, zoals bankkosten, zijn voor rekening van de cliënt.

Recent Posts