Nieuws

25-5-2022      Beschermingsbewind bij cliënt met schulden biedt grote meerwaarde

Uit onderzoek gedaan door de NBPB onder haar leden naar schuldenbewinden blijkt dat beschermingsbewind bij een cliënt met schulden een positief effect heeft. Ondanks de multiproblematiek van de doelgroep slaagden NBPB-bewindvoerders erin meer onderbewindgestelden met schulden binnen 1 jaar naar schuldhulpverlening te leiden.

30-1-2022      Regelingen energie-armoede

De gestegen energieprijzen leiden tot lastenverzwaring voor vooral huishoudens met lage inkomens. Om deze huishoudens tegemoet te komen heeft het kabinet 200 miljoen euro in 2022 beschikbaar gesteld. De middelen zullen via gemeenten worden verstrekt aan de betreffende huishoudens in de vorm van eenmalige bijzondere bijstand. Deze 200 miljoen euro komt naast het bedrag van 3,2 miljard euro dat het kabinet al beschikbaar heeft gesteld voor het verlagen van de energiebelasting. Daarnaast ontvangen gemeenten 150 miljoen euro ter bestrijding van energiearmoede om kwetsbare huishoudens op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

20-12-2021    Nieuwe waarnemer

Sinds de start van mijn werk als bewindvoerder heeft Bert van Beem van Sterbewind met veel bevlogenheid voor mij waargenomen tijdens vakanties. Aan deze samenwerking komt een eind nu Bert zijn werk als bewindvoerder beëindigt. Vanaf 1-1-2022 zal Dave van Slijpe van Van Slijpe Financiële Zorg optreden als waarnemer. Al gedurende 2 jaar zijn Dave en ik bezig de processen op elkaar af te stemmen. Hierdoor is er een goede basis ontstaan voor samenwerking en zie ik onze waarnemersrol met vertrouwen tegemoet.

30-10-2021    Tarieven bewindvoering per 1-1-2022 geïndexeerd

De beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren in de Regeling beloning zijn geïndexeerd voor 2022. De regeling indexering beloning is 13-10-2021 in de Staatscourant gepubliceerd en zal per 1 januari a.s. ingaan. De nieuwe tarieven zijn ook zichtbaar op deze website onder tarieven.

15-3-2021     Snelle toeleiding onderbewindgestelden naar schuldhulpverlening

Het is de taak van de bewindvoerder na de opstart van het bewind eerst de financiële situatie van de onderbewindgestelden in kaart te brengen en vervolgens toe te werken naar een stabiele (financiële) situatie. De leden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) streven ernaar bij schuldenproblematiek binnen één jaar na onderbewindstelling cliënten toe te leiden naar schuldhulpverlening. In 2019 is deze doorstroom naar schuldhulpverlening voor het eerst onderzocht en weergegeven in cijfers.

4-1-2021        Vroegsignalering schulden

Vanaf 1-1-2021 zijn gemeenten verplicht om persoonlijk contact te zoeken met inwoners  met schulden. Verhuurders, energieleveranciers, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gaan zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden doorgeven aan gemeenten. Bij elk signaal moet de gemeente in ieder geval een uitnodiging sturen voor een intakegesprek. Zo moeten problematische schulden voorkomen worden, omdat er sneller hulp wordt geboden.

28-10-2020    Tarieven bewindvoering per 1-1-2021 geïndexeerd

De beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren in de Regeling beloning zijn geïndexeerd voor 2021. De regeling indexering beloning is 16-10-2020 in de Staatscourant gepubliceerd en zal per 1 januari a.s. ingaan. De nieuwe tarieven zijn ook zichtbaar op deze website onder tarieven.

23-9-2020      Extra bankkosten bewindvoerder

De grote banken belasten professionele bewindvoerders voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. Deze extra kosten komen bovenop de kosten voor het pakket dat banken al bij bewindvoerders in rekening brengen. Bewindvoerders hebben geen keuze en geen mogelijkheid deze extra kosten te vermijden. Met deze kostenverhoging is geen rekening gehouden in de regeling beloning voor bewindvoerders. Daarom is besloten dat bewindvoerders vanaf 2020 per rechthebbende per jaar € 6 in rekening mogen brengen. Klik hier voor meer informatie over deze tijdelijke regeling.

23-3-2020       Coronacrisis

In verband met de Corona-crisis heeft Stabilanzz de bedrijfsvoering aangepast. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden volg ik  de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat ik nu geen huisbezoeken afleg. Uiteraard blijf ik (tijdens de spreekuren) telefonisch en per mail bereikbaar. Ik wens iedereen veel sterkte en hoop dat deze crisis snel voorbij is.

2-12-2019       Rechtbank Limburg start met schuldenloket

Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet ertoe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. De oplossing kan liggen in het doorverwijzen naar professionele schuldhulpverlening. Meer informatie.

23-10-2019      Tarieven bewindvoering per 1-1-2020 geïndexeerd

De beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren in de Regeling beloning zijn geïndexeerd voor 2020. De regeling indexering beloning is 10-10-2019 in de Staatscourant gepubliceerd en zal per 1 januari a.s. ingaan. De nieuwe tarieven zijn ook zichtbaar op deze website onder tarieven.

18-10-2019       Schuldenwijzer geeft snel inzicht in eigen schulden

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie. Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd. In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders.

12-5-2019         Schuldenaars worden zelfredzamer tijdens schuldentraject

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam concluderen in een onderzoek naar zelfredzaamheidseffecten tijdens schuldentrajecten, dat scores in orde en overzicht toenemen tijdens een schuldentraject. Scores met betrekking tot uitgavenbeheersing blijven gelijk en scores voor kennis en begrip nemen zelfs af. Dit laatste is niet verwonderlijk aldus de onderzoekers. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het leren door vaak te doen, vaak effectiever is dan kennisoverdracht.

Archief »

Recent Posts