Januari 2022 – Regelingen energie-armoede

De gestegen energieprijzen leiden tot lastenverzwaring voor vooral
huishoudens met lage inkomens. Om deze huishoudens tegemoet te
komen heeft het kabinet 200 miljoen euro in 2022 beschikbaar
gesteld. De middelen zullen via gemeenten worden verstrekt aan de
betreffende huishoudens in de vorm van eenmalige bijzondere
bijstand. Deze 200 miljoen euro komt naast het bedrag van 3,2
miljard euro dat het kabinet al beschikbaar heeft gesteld voor het
verlagen van de energiebelasting. Daarnaast ontvangen gemeenten
150 miljoen euro ter bestrijding van energiearmoede om kwetsbare
huishoudens op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van
energiebesparende maatregelen.