November 2023 – Stabilanzz bestaat 10 jaar

In november 2013 ben ik, na 16 jaar in loondienst gewerkt te hebben, voor mezelf begonnen. Mijn droom was om mensen te helpen hun financiën op orde te krijgen en te houden. Nu, 10 jaar verder, kijk ik als bewindvoerder, dankbaar terug op deze periode. Na een gedegen voorbereiding, bestaande uit een opleidingstraject, als vrijwilliger bij mensen thuis hun administratie op orde brengen en gesprekken met mensen in het werkveld, heb ik de stap gezet. Wat begon met een groei van gemiddeld 1 cliënt per maand in de eerste 4 tot 5 jaren, is uitgegroeid tot een stabiele caseload. Het geeft veel voldoening om te zien hoe cliënten groeien op andere leefgebieden zodra zij op financieel vlak ontzorgd worden. Na 10 jaar heb ik veel casuïstiek voorbij zien komen, wat mijn kennis van het vak verrijkt heeft. Met de nog steeds stijgende armoede, veroudering en complexer wordende samenleving is de verwachting dat de vraag zal toenemen. Een breed netwerk van mensen in de zorg, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening helpt mij dit werk te kunnen blijven doen. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gebracht tot waar ik nu sta. Mijn cliënten, voor het in mij gestelde vertrouwen, en mijn netwerk voor de fijne samenwerking!

Januari 2022 – Regelingen energie-armoede

De gestegen energieprijzen leiden tot lastenverzwaring voor vooral
huishoudens met lage inkomens. Om deze huishoudens tegemoet te
komen heeft het kabinet 200 miljoen euro in 2022 beschikbaar
gesteld. De middelen zullen via gemeenten worden verstrekt aan de
betreffende huishoudens in de vorm van eenmalige bijzondere
bijstand. Deze 200 miljoen euro komt naast het bedrag van 3,2
miljard euro dat het kabinet al beschikbaar heeft gesteld voor het
verlagen van de energiebelasting. Daarnaast ontvangen gemeenten
150 miljoen euro ter bestrijding van energiearmoede om kwetsbare
huishoudens op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van
energiebesparende maatregelen.