MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stabilanzz neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Dit draagt zij uit door de volgende activiteiten:

  • Het elektriciteitsverbruik wordt zelf duurzaam opgewekt foto-zonnepaneelmet zonne-energie.
  • Cliëntbezoeken worden zoveel mogelijk met de fiets afgelegd.

Recent Posts