Kwaliteit

Kwaliteit

Stabilanzz heeft de kwaliteit van haar werkzaamheden als volgt geborgd:

Vakbekwaamheid

  • Eigenaar/bewindvoerder beschikt over certificaat basisopleiding bewindvoering van Praktikos.
  • Kennis wordt op peil gehouden door jaarlijkse bij- en nascholing.

Ethiek

  • Stabilanzz is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) en handelt naar de inhoud en geest van de door de NBPB opgestelde beroepscode.
  • Stabilanzz hanteert een gedragscode voor voor zowel medewerkers als cliënten.
  • Stabilanzz heeft een klachtenregeling welke tijdens de intake aan cliënt wordt overhandigd.

Bedrijfsvoering en waarborgen

  • Stabilanzz werkt volgens de aanbevelingen van LOVCK&T (voor beschermings-bewind) en het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.
  • Eenmaal per jaar vindt controle plaats door NBPB (branchevereniging), LKB (Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank) en kantonrechter (rekening en verantwoording).
  • Stabilanzz werkt met het professionele softwarepakket Onview. Hierdoor heeft cliënt de mogelijkheid om controle uit te voeren middels inlogmogelijkheden in het financieel dossier. 
  • Bij afwezigheid wordt waargenomen door een collega-bewindvoerder, waardoor continuïteit gewaarborgd is.

Recent Posts