Kwaliteit

Kwaliteit

Stabilanzz heeft de kwaliteit van haar werkzaamheden als volgt geborgd:

Vakbekwaamheid

  • Eigenaar/bewindvoerder beschikt over certificaat basisopleiding bewindvoering van Praktikos.
  • Kennis wordt op peil gehouden door jaarlijkse bij- en nascholing.

Ethiek

  • Eigenaar/bewindvoerder heeft een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Stabilanzz heeft een klachtenregeling welke tijdens de intake aan cliënt wordt overhandigd.
  • Stabilanzz is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) en handelt naar de inhoud en geest van de door de NBPB opgestelde beroepscode.

Bedrijfsvoering

  • Stabilanzz houdt de cliëntgelden strikt gescheiden van de gelden van het bewindvoerderskantoor door voor elke cliënt een aparte rekening te openen op naam van cliënt.
  • Stabilanzz werkt met het professionele softwarepakket Onview.
  • Bij afwezigheid wordt waargenomen door een collega-bewindvoerder, waardoor continuïteit gewaarborgd is.
  • Stabilanzz werkt volgens de aanbevelingen van LOVCK&T (voor beschermingsbewind) en het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Recent Posts