Diensten

Bewindvoering

Bewindvoering is voor mensen die niet zelf hun financiële zaken kunnen regelen bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of ouderdom. Ook tijdelijke omstandigheden die hebben geleid tot problematische schulden,
zoals scheiding of werkloosheid, kunnen aanleiding zijn voor bewindvoering. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt het beheer over de financiën geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven. Op deze manier heeft u de zekerheid en de rust dat alle noodzakelijke betalingen op tijd worden gedaan. In tegenstelling tot bewindvoering wordt budgetbeheer in een overeenkomst vastgelegd. Hier komt de kantonrechter niet aan te pas. Voor budgetbeheer kan worden gekozen als de grondslag voor bewindvoering is vervallen en/of een lichtere vorm van ondersteuning gewenst is.