Budgetbeheer

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer geeft u het beheer over uw financiƫn uit handen. Op deze manier heeft u de zekerheid en de rust dat alle noodzakelijke betalingen op tijd worden gedaan.

Werkwijze

Allereerst stel ik samen met u een budgetplan op van maandelijks te verwachte inkomsten en vaste lasten.

Op een door u geopende beheerrekening worden uw inkomsten gestort en daarmee uw vaste lasten betaald, zoals huur, energie, water en zorgverzekering. Op een leefgeldrekening ontvangt u wekelijks of maandelijks leefgeld voor boodschappen en andere uitgaven.

Als er schulden zijn zal ik die inventariseren. Bij geringe schulden maak ik betalingsafspraken met uw schuldeisers. Bij problematische schulden begeleid ik u naar de schuldhulpverlenende instantie.

Ook vraag ik inkomensondersteunende voorzieningen voor u aan, zoals tegemoetkomingen, kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen en waterschappen, huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en doe ik uw belastingaangifte.

U ontvangt van de beheerrekening de papieren bankafschriften of een digitale login zodat u altijd op de hoogte bent van de transacties.

U ontvangt geen financiƫle post meer, deze wordt rechtstreeks naar Stabilanzz gestuurd.

 

Recent Posts