Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel om het vermogen van meerderjarigen, die niet zelf behoorlijk voor hun financiële belangen kunnen zorgen, te beschermen. Het gaat om mensen die te kampen hebben met een verstandelijke of psychiatrische beperking, ziekte en/of ouderdom. Ook tijdelijke omstandigheden die hebben geleid tot problematische schulden, zoals scheiding of werkloosheid, kunnen aanleiding zijn voor bewindvoering.

Familieleden of kennissen kunnen voor het beheer van de financiën zorgdragen. Echter vanwege het toenemend aantal juridische aspecten kiezen steeds meer mensen ervoor de taak van bewindvoerder door een professionele bewindvoerder te laten uitvoeren, zoals Stabilanzz.

Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door betrokkene zelf, partner, familielid of mentor/voogd. Deze aanvraag vullen we samen in. Zodra de kantonrechter het bewind uitspreekt, open ik een beheerrekening waarop het inkomen binnenkomt en de vaste lasten betaald worden, en een privérekening waarop het leefgeld wordt overgemaakt.  Ik leg rekening en verantwoording af aan de betrokkene en de kantonrechter. Indien nodig zal ik betalingsregelingen treffen voor ontstane achterstanden in de betaling van vaste lasten. Bij problematische schulden begeleid ik de aanvraag voor een schuldregeling bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Recent Posts