Welkom


Welkom

Verkeert u in de omstandigheid dat u tijdelijk of blijvend niet zelf voor uw financiën kunt zorgen, of kent u iemand in uw omgeving die zich in deze situatie bevindt? Zoekt u een professional die voor het beheer van de financiën kan zorgen? Ik informeer u graag over de ondersteuning die Stabilanzz kan bieden.

Maatwerk

In een kennismakingsgesprek, bespreken we de financiële situatie en maken we samen een inschatting aan welke vorm van ondersteuning behoefte is: bewindvoering of budgetbeheer. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank als u of degene voor wie u de aanvraag indient zelf niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Bij budgetbeheer wordt het beheer over de financiën geheel of gedeeltelijk uitbesteed. In tegenstelling tot bewindvoering wordt budgetbeheer in een overeenkomst met de cliënt vastgelegd. Hier komt de kantonrechter niet aan te pas. U bepaalt zelf hoelang u hiervan gebruik maakt.

Wie is Stabilanzz?

Na mijn studie beleidswetenschappen heb ik ruim 15 jaar als adviseur gewerkt bij overheid en bedrijfsleven. Na verloop van tijd ontstond de behoefte om meer mensgericht te gaan werken. Ik heb mijn hart gevolgd en Stabilanzz opgericht. Stabilanzz is er voor mensen die hulp bij hun financiële administratie nodig hebben. Ik sta daarbij open voor uw wensen en mogelijkheden.

Yvonne de Bie, bewindvoerder

Privacyverklaring

Recent Posts