Home

Kunt u tijdelijk of blijvend niet zelf voor uw financiën zorgen of kent u iemand in uw omgeving die zich in deze situatie bevindt? En zoekt u een professional die voor het beheer van de financiën kan zorgen? Via deze website informeer ik u graag over de ondersteuning die Stabilanzz kan bieden.

Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Diensten

Bewindvoering

Bewindvoering is voor mensen die niet zelf hun financiële zaken kunnen regelen bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of ouderdom. Ook tijdelijke omstandigheden die hebben geleid tot problematische schulden,
zoals scheiding of werkloosheid, kunnen aanleiding zijn voor bewindvoering. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt het beheer over de financiën geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven. Op deze manier heeft u de zekerheid en de rust dat alle noodzakelijke betalingen op tijd worden gedaan. In tegenstelling tot bewindvoering wordt budgetbeheer in een overeenkomst vastgelegd. Hier komt de kantonrechter niet aan te pas. Voor budgetbeheer kan worden gekozen als de grondslag voor bewindvoering is vervallen en/of een lichtere vorm van ondersteuning gewenst is.

Werkwijze

Werkwijze bewindvoering

In een kennismakingsgesprek met u en/of uw zorgverlener/begeleider, bespreken we de behoefte aan financiële zorg en leg ik uit wat u van mijn kantoor mag verwachten.

Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank door betrokkene zelf, partner, familielid, mentor, voogd of instelling. Deze aanvraag vullen we samen in. Zodra de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken en vastgelegd in een beschikking, start het bewind.

Bij de opstart van het bewind open ik een beheer- en leefgeldrekening, maak een budgetplan en informeer alle betrokken instanties. Uw financiële post wordt voortaan door instanties rechtstreeks naar mijn kantoor gestuurd.

Tijdens het bewind controleer ik alle betalingen, behandel post en email in naam van u, sluit noodzakelijke verzekeringen af, doe belastingaangifte en vraag inkomensondersteunende voorzieningen voor u aan, zoals huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Ik onderhoud contacten met hulpverleners, familie, instanties.

Als er schulden zijn maak ik betaalafspraken voor de ontstane achterstanden. Bij problematische schulden verzorg ik de aanmelding voor schuldhulpverlening.

U ontvangt van de beheerrekening de papieren bankafschriften of een digitale login zodat u altijd op de hoogte bent van uw financiële situatie. Jaarlijks maak ik een overzicht van alle inkomsten, uitgaven vermogens en schulden (rekening en verantwoording) en leg dit ter controle aan u en/of de kantonrechter voor.

Werkwijze budgetbeheer

Bij budgetbeheer geeft u het beheer over uw financiën uit handen. De afspraken worden vastgelegd in een budgetbeheerovereenkomst.

Allereerst stel ik samen met u een budgetplan op van maandelijks te verwachte inkomsten en vaste lasten. U ontvangt geen financiële post meer, deze wordt rechtstreeks naar Stabilanzz gestuurd.

Op een door u geopende beheerrekening worden uw inkomsten gestort en daarmee uw vaste lasten betaald, zoals huur, energie, water en zorgverzekering. Op een leefgeldrekening ontvangt u wekelijks of maandelijks leefgeld voor boodschappen en andere uitgaven.

Tijdens het budgetbeheer controleer ik alle betalingen, behandel uw post en email en vraag inkomensondersteunende voorzieningen voor u aan.

U ontvangt van de beheerrekening de papieren bankafschriften of een digitale login zodat u altijd op de hoogte bent van uw financiële situatie.

Over Stabilanzz

Stabilanzz Bewindvoering is in 2013 opgericht door Yvonne de Bie.
Het kantoor is gespecialiseerd in bewindvoering en gevestigd in Maastricht. Kernwaarden van de dienstverlening zijn: persoonlijke aandacht, kwaliteit en maatwerk. Stabilanzz is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI).