Welkom


Welkom

Verkeert u in de omstandigheid dat u tijdelijk of blijvend niet zelf voor uw financiën kunt zorgen, of kent u iemand in uw omgeving die zich in deze situatie bevindt? Zoekt u een professional die voor het beheer van de financiën kan zorgen? Ik informeer u graag over de ondersteuning die Stabilanzz kan bieden.

Maatwerk

In een kennismakingsgesprek met u en/of uw zorgverlener/begeleider, bespreken we de financiële situatie en maken we samen een inschatting aan welke vorm van ondersteuning behoefte is: bewindvoering of budgetbeheer. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank als u of degene voor wie u de aanvraag indient zelf niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Bij budgetbeheer wordt het beheer over de financiën geheel of gedeeltelijk uitbesteed. In tegenstelling tot bewindvoering wordt budgetbeheer in een overeenkomst met de cliënt vastgelegd. Hier komt de kantonrechter niet aan te pas. U bepaalt zelf hoelang u hiervan gebruik maakt.

Wie is Stabilanzz?

Stabilanzz is in 2013 opgericht door Yvonne de Bie. Het kantoor is gespecialiseerd in bewindvoering en aangesloten bij de NBPB.

“Ik ben er voor mensen die door ziekte, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden niet zelf kunnen zorgdragen voor hun financiën. Ook voor mensen met schulden bied ik mijn professionele zorg aan. Omdat ieder mens anders is, sta ik open voor uw wensen en mogelijkheden”.

Privacyverklaring

Recent Posts